Pamiętaj!
Bank nie wymaga instalacji żadnych dodatkowych certyfikatów/aplikacji w celu korzystania z bankowości internetowej.
https://planet.bgzoptima.pl/hades/do/Info?type=rules
VeriSign Secure

Centrum Telefoniczne
BGŻOptima


+48 801 280 280

lub +48 22 574 37 00

(blokada/odblokowanie dostępu 24h/7)